Session

Session

Nyt fra fremtidsforskeren

Vi lever i en tid hvor alt omkring os synes at accelerere. Tingene går så stærkt, at vi ikke engang længere har tid til at italesætte vores oplevelse af denne acceleration, i stedet er vi ramt af FOMO og lever efter YOLO.

Den moderne og fremtidige forbruger er ikke længere en statistik eller en demografi, men et komplekst samspil af psykografiske træk i noget vi kalder en ’liquid identity’.

Samtidig er der store strukturelle forandringer undervejs. Den politiske, økonomiske og teknologiske dominans oplever et skift i det globale tidevand, og tyngdepunktet flyttes mere og mere udtalt Øst på. Hvad vil opstå i det vakuum de eventuelt efterlader sig i det 21. århundrede? Hvem er i førersædet? Og hvad betyder en sådan global rebalancering på regionalt og nationalt plan?

Det er blot nogle af de spørgsmål, som Daria Krivonos, der er CEO Instituttet for Fremtidsforskning, vil give sit bud på ved Copenhagen TV Festival.