Session

Session

Nyt fra fremtidsforskeren

Vi lever i en tid hvor alt omkring os synes at accelerere. Tingene går så stærkt, at vi ikke engang længere har tid til at italesætte vores oplevelse af denne acceleration, i stedet er vi ramt af FOMO og lever efter YOLO.

Den moderne og fremtidige forbruger er ikke længere en statistik eller en demografi, men et komplekst samspil af psykografiske træk i noget vi kalder en ’liquid identity’.

Samtidig er der store strukturelle forandringer undervejs. Den politiske, økonomiske og teknologiske dominans oplever et skift i det globale tidevand, og tyngdepunktet flyttes mere og mere udtalt Øst på. Liberale demokratier har tabt pusten, der hvor de var stærkest og synes ikke at vinde indpas der hvor vi troede, der ville være et behov. Vitale internationale institutioner oplever en identitetskrise for første gang siden deres etablering, hvilket langsomt eroderer de standarder og globale normer der karakteriserede og definerede de 20. århundrede.

Hvad vil opstå i det vakuum de eventuelt efterlader sig i det 21. århundrede? Hvem er i førersædet? Og hvad betyder en sådan global rebalancering på regionalt og nationalt plan?