Session

Session

Fang tidsånden i en verden i vild forandring 3.0

Gør klar til en session med fokus på tidsånd, trends og kriseterapi, når Rune Dalgaard endnu en gang forsøger at fange tidsånden i en verden i vild forandring, og kigger på de fortællinger tiden kalder på. 

Vi lever i en paradoksal tid. 

I en lang periode, er det mest gået fremad. Vi har aldrig været rigere, levet længere, været sundere eller bedre uddannet. Men vi føler ikke længere at verden bevæger sig den rigtige vej.

Vi oplever verden med en udbredt følelse af tab: Vi har tabt en følelse af sikkerhed, som vi før tog for givet. Vi har tabt tillid til dem vi ikke er enige med. Og mange har tabt troen på at fremtiden bliver bedre for dem og for nye generationer. 

Samtidig er vores demokratiske institutioner under pres og den verdensorden vi kendte afløst af en flydende og mere usikker tilstand. Imens tikker klimauret ubønhørligt og skaber hvert år nye ekstreme vejrfænomener og varmerekorder, uden at vi evner at reagere. 

Mens tidsånden kalder på kriseterapi og mange er i chok eller fornægtelse, kalder verden på handling. Og måske er kriseterapi ligefrem en mulighed for at genvinde handlekraft og genopfinde den verden vi gerne vil leve i.

Vi kigger på de pyskologiske reaktionsmønstre og trends, der tegner tidsånden i en periode hvor utryghed, nostalgi, fornægtelse, handlekraft, søgen efter fællesskaber og afkobling fra nyheder, er udbredte reaktioner i en ny post-liberal verden.

Alt det kommer Rune Dalgaard omkring, når han for tredje gang går på scenen ved Copenhagen TV Festival og sætter fokus på nogle af de mest aktuelle film- og tv-formater, der både vil underholde og tør skubbe til tidsånden.