Speakere

Speakere

Miriam Michaelsen

Digitalt Ansvar (DIGA)

Miriam Michaelsen er advokat med speaciale i individuel og kollektiv ansættelsesret. I 2017 stiftede hun Digitalt Ansvar (DIGA) – et videnscenter for digitale krænkelser og digital vold, som blandt andet arbejder for tidssvarende lovgivning og effektiv efterforskning inden for området.